Burn-out, Depressie, Overspannen zijn, ze worden ook wel de nieuwetijd ziekten genoemd. In een wereld waarin we vaak veel ballen moeten hoog houden, privé en op het werk en waar verwacht wordt dat we presteren, kan het wel eens allemaal een beetje te veel worden.

Burn-out, Depressie en Overspannenheid delen veel symptomen en een goede diagnose van bv je huisarts is erg belangrijk om ze te kunnen scheiden. Hieronder vindt je een korte uitleg wat het verschil kan zijn:

Overspannen,…Overspannenheid is een situatie die ontstaat als er teveel van je verwacht wordt in een korte periode (2 a 3 maanden) waarbij stressgevende factoren of situaties zich opstapelen. Men is in overspannen toestand niet in staat de probleemsituaties het hoofd te bieden. Iemand die overspannen is gedraagt zich opgejaagd en kan sterke stemmingswisselingen vertonen. Over het algemeen is een periode van een aantal weken voldoende om hiervan te herstellen. Overspannenheid hoeft niet noodzakelijkerwijze werkgerelateerd te zijn en de houding ten opzichte van het werk is dan ook over het algemeen onveranderd. De behandeling van overspannenheid bestaat uit rust in combinatie met ondersteunende begeleiding waardoor het probleemoplossend vermogen vergroot zal worden.

Burn-out,…Een burn-out is een energiestoornis waarbij diegene wel zou willen maar niet kan vanwege gebrek aan energie, ontstaan door langdurige chronische werkgerelateerde overbelasting. Het is een veel heftiger toestand dan overspannenheid, gekenmerkt door lichamelijke en geestelijke uitputting, die van invloed op de gehele persoonlijkheid is. Hierdoor is de energiehuishouding volledig verstoord. Over het algemeen zijn mensen met een burn-out ’s morgens actiever en ’s avonds aan het einde van hun latijn. Iemand met een burn-out kan blij worden van dingen waarop de burn-out geen betrekking heeft. De houding ten opzichte van het werk is dikwijls cynisch met gevoelens van tegenzin. Burn-out kan niet met medicatie worden verholpen. De behandeling van burn-out bestaat uit het terugwinnen van de regie over je leven, o.a door middel van Psychodynamische Therapie. Burn-out komt in de DSM IV niet voor.

Depressief,…Een Depressieve stemmingsstoornis (psychiatrische aandoening) zoals beschreven in de DSM IV, die op alle levensgebieden van invloed is. Een depressie gaat gepaard met stemmingsschommelingen, somberheid, moedeloosheid, gevoelens van waardeloosheid, onzekerheid, negatief zelfbeeld, zich terugtrekken uit de (sociale) wereld; een ernstige depressieve stoornis zelfs met suïcidale gedachten. Men is niet meer in staat ergens van te genieten, heeft gedachten aan de dood en ziet geen toekomst meer. In geval van depressie kan ondersteunende Psychodynamische Therapie, eventueel aangevuld met antidepressiva, de stemming doen en het gevoel van waarde in het leven doen verbeteren.